SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao, giàu năng lực quản lý, đặc biệt rất am tường các quy định của pháp luật đã góp phần tạo nên một thương hiệu Long Việt Tax uy tín và chất lượng.

Tại Long Việt Tax, chúng tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và văn hóa công ty hiện đại. Công ty cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả cán bộ nhân viên trong công việc, cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp.