ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

CÔNG TY TNHH FLAW

 

Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư – pháp luật và đại diện giải quyết tranh chấp cho các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

 

Cung cấp phần mềm kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM

DFK Việt Nam là công ty kiểm toán tại Việt Nam được thành lập bởi các kiểm toán viên đã làm việc nhiều năm cho các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (The Big Four).