Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng

Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng sẽ giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về trình độ và thời hạn làm việc ổn định của nhân sự làm Kế toán trưởng. Với dịch vụ này Long Việt Tax cung cấp 2 giải pháp khác nhau phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp:

  1. Đảm trách chức danh Kế toán trưởng và chịu trách nhiệm xử lý tất cả công việc liên quan đến kế toán của đơn vị, bao gồm:

– Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất  kinh doanh của từng doanh nghiệp

– Tổ chức công tác kế toán và hạch toán tại đơn vị

– Thực hiện báo cáo quyết toán năm và giải trình quyết toán.

– Tư vấn về thuế, đưa ra giải pháp chuyên môn để tránh các rủi ro cho doanh nghiệp.

  1. Chỉ đảm trách chức danh kế toán trưởng, các công việc về kế toán do bộ phận kế toán của doanh nghiệp thực hiện. Lúc này, kế toán trưởng có nhiệm vụ:

Giám sát, kiểm tra bộ máy kế toán của đơn vị, ngăn ngừa những sai sót của bộ máy kế toán.

–  Tư vấn về thuế, đưa ra giải pháp chuyên môn để tránh các rủi ro cho doanh nghiệp.

  1. Dịch vụ cho thuê kế toán viên

Cung cấp kế toán viên theo yêu cầu của khách hàng, làm việc theo sự điều hành chỉ đạo của khách hàng.

Với dịch vụ này nhân sự kế toán của doanh nghiệp luôn ổn định, không lo kế toán nghỉ việc giữa chừng dẫn đến thiếu nhân sự của bộ máy kế toán.

  1. Cho thuê bộ máy kế toán

Cung cấp và setup cả bộ máy kế toán cho doanh nghiệp theo yêu cầu

  1. Tuyển dụng kế toán theo yêu cầu

Tuyển dụng và đào tạo kế toán theo yêu cầu của từng khách hàng

LONG VIỆT TAX
Nhận niềm tin – Trao giá trị

Hotline: 0868 98 68 27 (ĐT/Zalo)
Email: thuelongviet@gmail.com