NHÂN SỰ LONG VIỆT TAX

Một trong những thế mạnh cốt lõi của Long Việt Tax là đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hiểu biết thực tế về nhiều loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy, chúng tôi đã tập hợp đội ngũ nhân sự được trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cần thiết để cung cấp các dịch vụ có chất lượng theo yêu cầu của khách hàn

Ông NGUYỄN TÀI TỐ ( Giám Đốc )

Ông Nguyễn Tài Tố là thành viên của hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác với cương vị là: Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng. Với thế mạnh là nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, ông Nguyễn Tài Tố đã tư vấn thuế cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia, doanh nghiệp FDI…
Ông Nguyễn Tài Tố đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tư vấn thuế của Long Việt Tax, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ và trực tiếp tham gia các hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng.

BAN CỐ VẤN

Ông BÙI QUANG HUY Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2019005049 cấp ngày 10/12/2019.

Ông VŨ ĐĂNG CAO Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2018004057 cấp ngày 10/05/2018Thành viên Ban cố vấn là các công chức thuế nghỉ hưu, đã có nhiều năm công tác tại các phòng Thanh kiểm tra thuế với cương vị là lãnh đạo.

GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ/TRƯỞNG VĂN PHÒNG

Bà Đặng Thị Toan (VP Hà Nội) – Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2011000847 cấp ngày 10/05/2011

Bà Bùi Phương Dung (VP Hà Nội) – Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2015002251 cấp ngày 19/03/2015

Bà Phạm Trần Dân An (VP Hồ Chí Minh) – Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2019005128 cấp ngày 10/12/2019

Bà Trần Thị Thùy Linh (VP Hải Phòng) – Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2017003678 cấp ngày 07/12/2017

Bà Bùi Thị Minh Phương (VP Đà Nẵng) – Chứng chỉ hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về Thuế số 2020005544 cấp ngày 06/10/2020

Tất cả các Giám đốc nghiệp vụ/Trưởng VP đều đáp ứng đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, có chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm thực tiễn trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế. Các GĐ nghiệp vụ chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn và kỹ thuật của các hợp đồng dịch vụ tư vấn, rà soát thuế; kiểm soát chất lượng dịch vụ mà Long Việt Tax cung cấp.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN:

Đội ngũ nhân viên của Công ty 100% tốt nghiệp đại học và trên đại học, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và thuế. Bên cạnh đó, cán bộ của Long Việt Tax luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật.